Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Idag fick eleverna i årskurs 9 på Kilafors skola delta i ett panelsamtal med lokala politiker på biografteatern i Kilafors. Panelsamtalet handlade om demokrati och inflytande inför det stundande EU-valet. Kommunfullmäktiges ordförande Kristoffer Lindberg och Kulturnämndens ordförande Oskar Myhrberg gav sin syn på den lokala demokratin och varför de tycker det är viktigt att engagera sig i olika samhällsfrågor. Yoomi Renström, ledamot i EUs regionkommitté samt ledamot och delegationsledare i Europarådets kommunalkongress, svarade på frågor om demokrati, EU och hur olika EU-beslut påverkar våra liv här i Bollnäs kommun.

webb ungdomsvecka

Europeiska ungdomsveckan arrangeras vartannat år och årets tema är ”Demokratin och jag” och här i Bollnäs kommun sker aktiviteterna tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Mer information om European Youth Week finns på www.youthweek.eu.

europeiska ungdomsveckan