Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Årets Musik vid Ljusnan pågår mellan 6 juni och 15 juni. Just nu håller programmet på att färdigställas har du evenemang som du vill ska ingå kontakta kulturhusets producent Emil Westberg, emil.westberg@bollnas.se eller 073-275 46 86 senast den 20 maj.

Kulturenheten ansvarar för marknadsföringen av Musik vid Ljusnan genom tryck av programblad, annonsering, affischering och genom information på webben samt sociala medier.

Vad är Musik vid Ljusnan?
Föreningen Musik vid Ljusnan har funnits sedan 1976 och har varje år arrangerat en förlängd musikvecka i Bollnäs kommun. Under en till två veckor i anslutning till skolavslutningen har musiklivet i kommunen blommat upp lite extra. Sedan 1999 har konceptet byggt på unga lokala förmågor inom olika musikstilar, även om folkmusik varit en bärande del av programmet.

Musik vid Ljusnans historia
Från och med 2014 la föreningen Musik vid Ljusnan ner verksamheten, främst för att man inte lyckats tillföra nya ideella krafter i arbetet. De lämnade då över stafettpinnen till Kulturenheten som har som ambition att förvalta det varumärke som Musik vid Ljusnan står för. Många programpunkter har funnits med genom åren de bildar själva stommen i musikveckan. Vår förhoppning är att dessa ska finnas med också i fortsättningen och att vi på ska kunna bygga vidare på detta fina arrangemang.