Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Innan vi skiljs åt för sommarlov och semestrar är det viktigt att skärpa uppmärksamheten och vara extra lyhörd, eftersom det finns barn och ungdomar i Bollnäs kommun som riskerar att föras ut ur landet för att könsstympas eller giftas bort.

Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige. Det gäller också om könsstympningen sker utomlands. Även försök, förberedelse och stämpling är straffbart, samt att inte ingripa då en fått kännedom om att en könsstympning är planerad. (Lag 1982:316 med förbud mot könsstympning av kvinnor)

Äktenskapstvång innebär att någon genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet, förmår en person att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Det handlar om att tvinga, pressa eller hota någon att gifta sig mot sin vilja.

Äktenskapstvång är straffbart redan på planerings- och förberedelsestadiet. Förövaren kan straffas i Sverige även om brottet har begåtts utomlands. (Brottsbalken 4 kap. 4 § c) Även vilseledande till tvångsäktenskapsresa är straffbart. Det handlar om att vilseleda någon att resa utomlands, i syfte att personen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. (Brottsbalken 4 kap. 4 § d)

Anmäl om du misstänker att ett barn far illa
Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten. Personal i till exempel exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att anmäla om de misstänker eller fått kännedom om att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.

Misstänker du eller känner till att ett barn far illa gör genast en anmälan till socialtjänsten genom att kontakta Individ och familjeomsorgen
Telefon: 0278-25190
E-post: mottagningsenheten@bollnas.se
Blankett för anmälan

Vid misstanke om brott gör en polisanmälan, telefonnummer 114 14. Är situationen akut ring istället 112.

För råd och vägledning kan du ringa det Nationella kompetensteamets stödtelefon, 010-223 57 60. Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck finns på www.hedersfortryck.se som drivs av Länsstyrelsen Östergötland.

Har du andra frågor som inte rör anmälan kan du kontakta Ewah Pettersson, Antivåldsstrateg Bollnäs kommun.
Telefon: 0278-25531
E-post ewah.pettersson@bollnas.se

Dela på Facebook