Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Bollnäs kommuns priser och stipendier 2019 har delat ut priser och stipendier inom kultursidan sedan 1986 och inom fritids/idrottssidan sedan 1991. Kulturnämndens kommitté för priser och stipendier i samråd med teknik- och fritidsnämnden utgör stipendiekommitté.

Kulturnämndens kommitté för priser och stipendium har beslutat att följande pristagare utses för 2019:

Elitidrottspris – Irma Karlsson, 22.000 kr
Föreningsledarpris – Lars Svedåker och Inger Hedlund (Arbrå Skytteförening) 15.000 kr
Årets förening – Bollnäs Filmklubb, 15.000 kr
Kulturpris – David Reino och Kristina Svensson, 8.000 kr och Lena Jonsson, 8.000 kr
Kulturstipendium – Ulrika Bjöörn, 22.000 kr

Pris- och stipendieutdelningen sker i samband med nationaldagsfirandet i Folkets Park på Långnäs, torsdag 6 juni klockan 11.30.

irma webb
Irma Karlsson. Foto: Haide Westring

Åke ”Stan” Hasselgård-stipendiet
Hasselgårds-stipendiet beslutas av en särskilt utsedd stipendiekommittee som består av representanter från Bollnäs kommun Kulturenheten, Bollnäs Jazz Club, Bollnäs Kulturskola och Bollnäs folkhögskola. Stipendiet har delats ut sedan år 2000 och inrättades för att hedra minnet av jazzmusikern Åke ”Stan” Hasselgård, som växte upp i Bollnäs.

Hasselgård-stipendiet – Simon Skogh, 22.000kr

Stipendieutdelningen sker varje år i oktober i samband med Hasselgård- tributen som arrangeras av Bollnäs Jazz Club.

Eventuella frågor besvaras av Catharina Ingvarsson, tfn 0278-253 88. Frågor angående Hasselgårdsstipendiet besvaras av Karin Knape, tfn 0278-255 26.

Dela på Facebook