Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Fossilfritt Sverige hade tillsammans med Upphandlingsmyndigheten nyligen ett direktsänt seminarium under titeln ”Fossilfri offentlig upphandling - hinder och möjligheter”. Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi var en av talarna. Han lyfter Bollnäs kommuns ljusupphandling som ett väldigt intressant exempel för att tänkta nytt och vända på perspektivet för ett mer hållbart samhälle. Det är vi stolta för, såklart! 

Vi har tidigare berättat om att Bollnäs kommun genomförde den innovativa funktionsupphandlingen tack vare ett banbrytande beslut att hyra ljus som tjänst i stället för att köpa armaturer. Läs mer via länkarna nedan:
Nytt ljus med många fördelar
Bollnäs kommun statueras som gott exempel: Som en vacker saga
Den innovativa funktionsupphandlingen som förändrat hur en hel organisation tänker

Innovationsupphandlingen möjliggjordes genom samarbete
Projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt handlar om att öka möjligheterna för små företag, innovatörer och entreprenörer i regionen att komma in på den offentliga marknaden och därigenom kunna växa och bli stabila. Projektet finansieras av Region Gävleborg och Tillväxtverket, och planeras pågå mellan 1 februari 2016 - 31 oktober 2019. Projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt bygger vidare på det vinnovafinansierade projektet Innovationsupphandling X.

Stort intresse nationellt
Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi, Svenskt näringsliv, Silf (Sveriges Inköps- och Logistikförbund) och diverse upphandlingstidningar har visat ett stort intresse för den här upphandlingen. Intresset är även stort bland andra kommuner som upptäckt alla fördelar med den här typen av upphandling.

Bollnäs ligger i framkant!