Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Idag startade Trafikverkets underhållsåtgärder på riksväg 83 mellan Lenninge och Bollnäs. Hela körbanan kommer att få en ny asfaltsbeläggning. Arbetet börjar med att det de översta ca 4-5 cm av den befintliga beläggningen fräses bort och återvinns. Körbanan kommer att se ”randig” ut under kort period innan den nya beläggningen kommer på plats. Punktvis på sträckan kommer Trafikverkets entreprenörer åtgärda exempelvis kanthäng eller omfattande tjälsprickor.