Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Brukar du åka vägen mellan Segersta och Vevlinge? Under nästa vecka kommer Trafikverkets entreprenörer att utföra underhållsåtgärder där på väg 623. Hela körbanan får en ny tankbeläggning. Det innebär att stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen var för sig, utan att ha blandats ihop innan. Slutligen vältar man ytan för att stenarna ska fastna och hamna rätt. De stenar som inte fastnat sopas senare bort. Kör försiktigt utmed vägsträckan och var extra uppmärksam!