Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Som en del i vårt arbete med att marknadsföra och stärka varumärket Bollnäs - som kommun, arbetsgivare och som plats planerar vi att i september upprätta en digital skylt som på sikt ska gynna alla som bor och verkar i Bollnäs kommun.

Unik placering
Bollnäs är en av få städer i landet som har en genomfart centralt i staden där två riksvägar (riksväg 50 och riksväg 83) går och mycket av den lokala trafiken passerar. I genomsnitt passerar 17 000 fordon om dagen mellan Schenströmsrondellen och korsningen vid Fabriksgatan (OKQ8) och det är just nu den mest trafikerade vägsträckan i länet. Där planerar vi att sätta upp skylten! På så sätt får vi exceptionell exponering av de budskap vi vill förmedla. Med skyltens unika läge når vi såväl förbipasserande och besökare som kommuninvånare.

Oändliga möjligheter
En modern, digital skylt lyfter Bollnäs exponeringsmöjligheter till en ny nivå! Förutom en god bildkvalité möjliggör en digital skylt för ett varierande innehåll som kan anpassas till olika målgrupper beroende på dag och tidpunkt. Allt efter gällande villkor från Trafikverket, såklart.

Så kommer skylten se ut
Skylten kommer att vara 6,8 x 2,9 meter och dubbelsidig. Därmed syns den från trafiken i både södergående och norrgående riktning. Den är också synlig från gång- och cykelvägen samt för förbipasserande med tåg och från tågperrongen.

Det här kommer att visas på skylten
På skylten kommer vi visa bilder och budskap som stärker varumärket Bollnäs – som kommun, arbetsgivare och plats, kommande eller pågående evenemang, gratulationer och högtidshälsningar, samhällsinformation och vid behov krisinformation.

Vill du att ditt evenemang synas på skylten?
Vi kommer att hämta utvalda evenemang från evenemangskalendern på www.bollnas.se/turism. Så om du vill synas på den digitala genomfartsskylten behöver du lägga till ditt evenemang i kalendern!

Det kommer inte att gå att köpa exponeringsplats på den digitala skylten.

digital skylt webb