Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs
Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Efter midsommar startar vi arbetet med att snygga till och tillgänglighetsanpassa Trädgårdsgatan. Vi börjar med att riva bort den nuvarande beläggningen och materialet under för att lägga nytt. Vi kommer också att höja vägbanan så att den kommer i nivå med entréer utmed gatan. Gatan kommer även att breddas för att underlätta snöröjning och för att ge plats för fler parkeringsplatser.

Under arbetet kommer vägen att vara avstängd till och från. Boende och besökare hänvisas till annan tillfällig parkering.

Redan i höstas tog vi bort asparna längs hela gatan. Nu kommer vi istället att plantera tio pelarbärapel. Ett träd som blir 8-10 meter högt med en tätt och mycket samlad upprätt krona. På våren fylls trädkronan av vita enkla doftande blommor och på hösten fylls kronan av små gula frukter som sitter kvar länge under vintern och behåller färgen fint.

Ombyggnationen med Trädgårdsgatan sker i samarbete med Bollnäs Bostäder.

Trädgårdsgatan