Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs
Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Trafikverket kommer från och med måndag att påbörja ett arbete med att byta övergångskonstruktionen i bron. Det är de järn som sitter i skarvarna och som finns där för att bron ska kunna röra sig. Senast det gjordes var 2005. Körfälten för motorfordon kommer att smalnas av till sex meter och alterneras på ytan för gång- och cykelvägen. Det innebär att det blir störningar i trafiken både på körbanan och för de som använder gång- och cykelvägen. Arbetet beräknas pågå till och med oktober.

Kör försiktigt och visa hänsyn!