Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Förra året beviljades Bollnäs kommun 800 000 kronor för att marknadsföra biblioteket. Nu har biblioteket beviljats ytterligare 1 100 000 kronor för det fortsatta marknadsföringsarbetet med fokus på navigering i biblioteket. Arbetet sker i samarbete med Begripsam som hjälper biblioteket med kognitiv tillgänglighet.

Bakgrund
Kulturrådet fördelar på regeringens uppdrag ut bidrag som ett tillfälligt stöd till kommuner under perioden 2018-2020. Syftet med bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.