Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Vi har uppmärksammat att det finns mycket åsikter och frågeställningar kring parkeringsplatser i centrala Bollnäs. Vi vill därför berätta hur situationen ser ut för dig som undrar.

Korttidsparkeringar
Längs gatorna i centrala Bollnäs finns 1-3-timmarsparkeringar och där är det skyltat var och hur länge du får parkera ditt fordon. Ju närmare centrumkärnan du kommer desto kortare tid får du parkera - detta för att få så stor omsättning som möjligt på parkeringsplatserna. Vår önskan är nämligen att dessa ska kunna nyttjas av kunder till stans alla butiker.

I Bollnäs finns tre parkeringshus i centrum som drivs och ägs av privata aktörer. Dessa finns på taket ovanför systembolaget, ovanpå gamla Prix-huset (där bland andra Lindex och Dressman håller till) och i parkeringsgaraget ovanför Åhléns. I dessa finns det ofta lediga parkeringsplatser.

24-timmars parkeringar
Behöver du ställa bilen i centrala Bollnäs under en lite längre period finns parkeringsplatser utmed Nygatan i höjd med Polishuset, även på andra sidan gatan vid Mamma Mos och biografen Röda kvarn finns en parkering. Sedan finns stadshusparkeringen med 97 platser (inklusive de under viadukten som har kortare tidsangivelse). Eftersom vi stängt parkeringen vid resecentrum med anledning av ombyggnationen av resecentrumområdet har vi nyligen byggt en helt ny parkering på andra sidan järnvägen, norr om snabbmatsrestaurangen Max. Där finns det ofta lediga parkeringar!

Finns det inget alls angivet - efter en vanlig bostadsgata till exempel - får du ställa upp ditt fordon i maximalt 24 timmar på den platsen.

Behöver du parkera längre än 24 timmar?
Ska du resa bort och bli borta längre än 24 timmar? I Bollnäs finns det ett 40-tal parkeringsplatser som är reglerade till 7 dygn. 20 av dessa finner du väster om järnvägen norr om restaurangen Max och 22 7-dygnsparkeringar finns kvar vid parkeringen där den tidigare pendlarparkeringen låg. Alltså norr om bussplanen vid resecentrum.

Byggs det ytterligare parkeringsplatser framöver?
Vi har precis byggt sex nya parkeringsplatser på Gamla Järnvägsgatan.
I höst bygger vi en helt ny parkering med nya allmänna parkeringsplatser vid Schenströmskorsningen. Dessutom kommer vi att bygga ytterligare parkeringsplatser söder om den nuvarande stadshusparkeringen när trafiklösningen vid stadshuskorsningen byggs. Vi och Trafikverket håller på med planering för den.

 Nya parkeringar utmärkta på en karta

Förutom det
Som vi tidigare berättat har Samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att planlägga området norr om resecentrum. Vi kan i nuläget inte säga exakt hur området kommer att se ut i framtiden men i uppdraget som Samhällsbyggnadskotoret fått står det att ska centrumutveckling ske i form av kontor, handel, pendlarparkeringar med mera. Icke störningskänslig markanvändning så som parkering, parkeringshus för pendlarparkeringar eller motsvarande tänker vi kan vara en lämplig användning av platsen närmast järnvägsspåren. Och så bebyggelse närmast Järnvägsgatan. Hur bra låter inte det?

Vi uppmanar till hållbara resor
Naturligtvis vill vi uppmana dig som har möjighet att färdas på ett hållbart sätt genom att exempelvis gå- och cykla eller åka kollektivt. Det kommer vi att ytterligare möjliggöra i och med att vi fått statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

 

Läs mer om parkeringsplatser i Bollnäs på bollnas.se