Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

I Colliniparken jobbas det för fullt med att färdigställa den nya scenen. En Mårten-bit är redan på plats! Inspireras gärna av minnesutställning av Mårten Andersson i konsthallen som pågår t.o.m. 10 augusti. Här kan du uppleva både kända och mer okända skatter. De är som vanligt utökade sommartider på konsthallen, tisdag-fredag kl. 12-18 och lördag kl. 11-15.

Markberedning Colliniparken
I parken pågår även markberedning för att göra plats för lekstugor, miniatyrer, av vårt världsarv Gästgivars. De tre lekstugorna och tillhörande verksamhet kommer att bidra till att lära våra barn och unga om vad ett världsarv är och om vårt unika världsarv Hälsingegårdar.

Ett världsarv berättar om jordens och människans historia utifrån unika natur- och kulturarv. FN:s organisation UNESCO arbetar övergripande med att skapa fred genom samarbete inom vetenskap, utbildning och kultur.

Inom kulturområdet är arbetet med att bevara och informera om våra världsarv en viktig del. Samhällsutveckling grundas i förståelse för olikheter, där dialog mellan olika kulturer är ett viktigt inslag. Kulturenheten i Bollnäs vill gärna bidra till den utvecklingen genom vårt världsarvsarbete.

Marten Andersson scenen under konstruktion

https://www.unesco.se/kultur/varldsarv/varldsarv-i-sverige/
http://varldsarvetgastgivars.se/