Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

I vintras snyggade vi till gång- och cykelvägen på södra sidan av Björktjäratjärnen i samband med att Helsingevatten bytte vattenledningar i marken. Vi har fått schaktmassor över i andra projekt och väljer att använda dem till att snygga till den del av gång- och cykelvägen som fortsätter västerut. Vi startar arbetet denna vecka och räknar med att vara färdiga i september.

Karta över området kring Björktjäratjärnen

Vy över gångvägen vid Björktjäratjärnen