Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

SCB har publicerat definitiva befolkningsuppgifter för första halvåret 2019. Dessa skiljer sig något mot tidigare utskickade preliminära uppgifter.

Invånarantalet har under första halvåret minskat med 10 personer till 26 981 personer. Motsvarande period i fjol ökade invånarantalet med 131 personer.


Antalet födda är 157 och det är fler än i fjol och fler än åren dessförinnan.
Antalet döda är 167 och det är ungefär som förväntat utifrån invånarnas åldersstruktur och beräknad medellivslängd.
Antalet inflyttade är 502 och det är väsentligt färre än de senaste åren.
Antalet utflyttade är 510 och det är som medelvärdet för de senaste fyra åren.


Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst på grund av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände nedåt 2017 och de tre första kvartalen 2017 minskade invånarantalet. Sista kvartalet 2017 blev det återigen en ökning, främst på grund av minskad utflyttning. Fram till juli 2018 fortsatte invånarantalet att öka, men sedan dess har invånarantalet sjunkit varje kvartal. Jämfört med tidigare perioder är det framförallt inflyttningen som minskat.

Antalet födda i fjol (327) var det högsta sedan början av 1990-talet. Födelsetalet var i fjol också väsentligt högre än rikssnittet: 2,27 jämfört med 1,75. Hittills i år är det ännu fler födda än samma period i fjol.

Fortsätter nuvarande trend kommer invånarantalet att minska i år och minskningen kan bli större än 100 personer. Men under 2017 och 2018 har utvecklingen varierat, så det är svårt att göra en prognos med någon större säkerhet.

För övriga hälsingekommuner ökar invånarantalet i Hudiksvall och Ovanåker medan resten av kommunerna minskar i invånarantal.

 

I bifogad fil finns tabeller med utvecklingen första och andra halvåret ett antal år tillbaka samt en prognos för helåret m.m.

 

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tfn 0278-251 43