Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Vi har i samarbete med X-trafik den senaste tiden satt upp flera nya busskurer runt om i kommunen. Vi har fått frågan varför vi har busskurer i glas och inte i stål, plexiglas eller dylikt.
Skälen är flera:

TRYGGT - Glaskurer upplevs som ett betydligt tryggare alternativ för resenärer. Plåt eller betong är inte genomskinligt och det går att gömma sig både i och runt sådana kurer = otryggt att inte se om det finns någon i närheten.

FRÄSCHT - Plåt och betong går lätt att klottra ner. Plast och plexiglas går lätt att repa med vassa föremål. Det gör att med dessa material så leder det snabbt till ofräscha hållplatser som behöver renoveras.

SMIDIGT - Bussföraren måste på håll kunna se in i väderskyddet om det finns någon resenär där som väntar på bussen. Speciellt när det är nederbörd. Det funkar inte med plåt/betong.

ÖVRIGT - Att ta bort väggarna i busskurerna är inte heller ett alternativ då kurerna inte längre skulle fungera som vindskydd och därmed troligen minska viljan att åka kollektivt. En annan nackdel med plexiglas är att de får vassa kanter och kan falla ut ur ramarna om någon lyckas trycka ut dem och då falla tungt över människor.

Busskur i Rengsjö

Det finns även ett antal väderskydd som är uppsatta och sköts av vägföreningar samt byalag. Dessa är i huvudsak gjorda i trä.