Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Ogre kommun har varit Bollnäs vänort sedan 1992 och kommunerna har ett aktivt utbyte. Den här gången blev Bollnäs kommun inbjuden att delta i Ogres årliga stadsfest. Bollnäs kommun deltog tillsammans med delegationer från Ukraina, Estland, Litauen och Frankrike. Lettland högtidlighöll samtidigt minnet av det som kallas Den Baltiska kedjan, där 2 miljoner människor (23 augusti 1989) tog varandras händer och bildade en kedja genom de tre baltiska staterna för att manifestera självständighet.

Våra värdar bjöd mycket gästfritt på ett intressant program där vi fick vara med om invigningen av en lek/aktivitetspark för barn i olika åldrar, invigningen av ett intressant samarbete mellan en grundskola i Ogre och Riga tekniska universitet där man utvecklat ett arbetssätt som syftade till att stimulera elever från år 2 till 9 att intressera sig för vetenskap och teknik – tror att vi träffade på några av morgondagens ingenjörer som experimenterade! Ytterligare en invigning var ett nytt samlat kontor för socialtjänsten.

Naturligtvis fanns det tid för att prata med varandra, även om man har olika förutsättningar, så har alla i sin vardag olika men samma uppdrag och ställs många gånger inför likartade frågor. Då är det så intressant och givande dela erfarenheter.

Ogre stadshus
Borgmästaren i Ogre, Egils Helmanis, tar emot de besökande delegationerna i Ogre stadshus

Delegationen från Bollnäs kommun
D
elegationen från Bollnäs kommun: Inga Malm, kommunstyrelsekontoret, oppositionsråd Anna-Lena Vestin samt kommunalråd Marie Centerwall.