Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

I samband med det första officiella spadtaget för resecentrum avslöjade Åke Hedlund, som är delägare och styrelseordförande i Bollnäs Stationshus AB, om sina planer för en utbyggnation av det nuvarande stationshuset:

- I samband med en ny detaljplan för Bollnäs nya resecentrum fick vi möjlighet att förändra nuvarande stationsbyggnad. Vi planerar därför att uppföra en tillbyggnad i två plan där nuvarande entrén och pressbyrån finns. Pressbyråns lokal och entrén planerar vi att riva. Den nya byggnaden innehåller cirka 500 kvm uthyrningsbar yta. Bottenvåning planeras för handel alternativt kontor. Övervåning planeras för kontor. Lokalerna kommer att vara ljusa och erbjuda en modern och hög standard. Vår avsikt är även att omlokalisera Pressbyrån till nya lokaler. Vi har fortfarande lokaler lediga i tillbyggnaden och hoppas att det kommer att finnas ett intresse att hyra moderna lokaler centralt i anslutning till det Bollnäs Nya resecentrum.

När ska arbetet vara färdigt?

- Vi jobbar just nu med tidplanen. Byggstart och sluttid är inte riktigt fastställda. Vissa förberedande arbeten kommer att påbörjas redan nu under oktober månad. Vårt mål är att vara klar med tillbyggnaden så att hela resecentrum blir klart samtidigt, säger Åke Hedlund.

Varför gör ni den här satsningen?

- Vi tycker att läget är bra och att det bör attrahera nya etableringar. Området kring resecentrum har bra kommunikationer och för kommersiella ändamål så är det nog den plats i Bollnäs där det passerar mest med människor på en dag, fortsätter Åke Hedlund.

Skiss över planerna för stationshuset:
Skiss över planerna för stationshuset