Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Idag togs det första symboliska spadtaget för byggnationen av Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs.

Politikerna vid ceremonin då första spadtaget togs

Media var inbjudna och det fanns ett stort intresse att ta reda på mer om Bollnäs nya resecentrum. Kommunledningen som bestod av kommunalråden Marie Centerwall (S) och Benny Engberg (BP), Åsa Äng Eriksson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden (M), Britt-Marie Rosenqvist, ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet (MP). Mats Löwenstein, ordförande i Teknik- och fritidsnämnden (S) samt ordförande i Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd Fredrik Åberg-Jönsson, svarade på medias frågor och gav sin syn på den viktiga satsningen för ökat kollektivt resande. På plats för att svara på frågor fanns även representanter från huvudentreprenören Peab och tjänstemän från Bollnäs kommun samt X-trafik.

Marie Centerwall höll ett kort tal innan spadtagen togs. Hon började med att ge beröm till alla som varit delaktiga i processen fram till idag kring ombyggnationen av resecentrum och fortsatte:

- Här passerar ungefär 2 000 personer om dagen och Bollnäs resecentrum är som ett fönster, det första man ser när man kommer hit och det sista man ser när man åker härifrån. Det ska vara lätt att åka kollektivt. Därför satsar vi och gör så att Bollnäs resecentrum ska bli så säkert, tryggt och tillgängligt som möjligt.

Fredrik Åberg-Jönsson, ordförande i Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd var imponerad:

- Jag är imponerad över hur bra de olika trafikslagen integreras i den här helhetslösningen som gör kollektivtrafiken mer attraktiv och hållbar. Jag vill ge en eloge till er som arbetar med projektet, att ni fått statlig medfinansiering i så hög grad och i hög konkurrens med så många andra som sökt bidrag visar på ett mycket gott arbete.

Spadtaget vid Bollnäs resecentrum

Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs
Bollnäs nya resecentrum som har målet att bli Sveriges bästa kommer att stå klart i slutet av november 2020. I projektet ingår bland annat anpassning till angränsande gator, ny centrumhållplats (för stadsbussarna), anslutningar till gång- och cykelvägar vid Apoteksgatan och Brogatan, torg på resecentrumområdet, gång- och cykelvägar, framdragning av fjärrvärme samt vatten och avlopp till resecentrum, nytt busstorg med dockningsstation och ihopbyggnation med väntsal

Vi bygger ett resecentrum där vi har resenären i första rummet och säkerställer under hela processen att det ska bli säkert, tryggt, bekvämt och så tillgängligt som möjligt för alla. Vi samlar all kollektivtrafik på ett och samma ställe centralt i Bollnäs.

Läs mer om projektet på bollnas.se/sverigesbastaresecentrum. Där hittar du även våra tidigare publicerade nyheter på ämnet.

Det nuvarande stationshuset byggs om!
I samband med första officiella spadtaget för resecentrum avslöjade Åke Hedlund, som är delägare och styrelseordförande i Bollnäs Stationshus AB, om sina planer för en utbyggnation av det nuvarande stationshuset