Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

SCB har publicerat definitiva befolkningsuppgifter för kvartal 1-3 2019. Dessa skiljer sig något mot tidigare utskickade preliminära uppgifter.

Invånarantalet har under kvartal 1-3 minskat med 83 personer till 26 908 personer. Motsvarande period i fjol ökade invånarantalet med 112 personer.

Antalet födda är 223 och det är färre än i fjol men i nivå med åren dessförinnan
Antalet döda är 240 och det är ungefär som förväntat utifrån invånarnas åldersstruktur och beräknad medellivslängd
Antalet inflyttade är 769 och det är väsentligt färre än de senaste åren
Antalet utflyttade är 843 och det är ungefär som medelvärdet för de senaste sex till åtta åren

Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst p g av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände nedåt 2017 och de tre första kvartalen 2017 minskade invånarantalet. Sista kvartalet 2017 blev det åter igen en ökning, främst på grund av minskad utflyttning. Fram till juli 2018 fortsatte invånarantalet att öka, men sedan dess har invånarantalet sjunkit varje kvartal. Jämfört med tidigare perioder är det framförallt inflyttningen som minskat.

Antalet födda i fjol (327) var det högsta sedan början av 90-talet. Födelsetalet var i fjol också väsentligt högre än rikssnittet, 2,27 jämfört med 1,75. Fram till halvårsskiftet var det ännu fler födda i år jämfört med samma period i fjol. Men under tredje kvartalet i år är det betydligt färre födda än i fjol, och det blir sannolikt färre födda på helåret i år jämfört med fjolåret. Födelsetalet kommer ändå att hamna en bit över rikssnittet i år.

Utvecklingen i oktober följer trenden och invånarantalet kommer att minska i år. Fortsätter nuvarande trend i november och december blir minskningen för helåret ca 130 personer.

I bifogad fil finns tabeller med utvecklingen första och andra halvåret ett antal år tillbaka samt en prognos för helåret m.m.

 

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tfn 0278-251 43