Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

I måndags öppnades Schenströmsparkeringen där du kan stå i 24-timmar på någon av de totalt 79 platserna. Det är knappt 250 meter att gå därifrån till Långgatan, vilket är 90 meter längre än att gå från stadshusparkeringen bortanför Mc Donalds.

Schenströmsparkeringen på kvällen med fin belysning

Hela området har fräschats upp
Förutom att vi har utökat parkeringsytan har vi satt upp belysningstolpar runt parkeringen samt utmed gång- och cykelvägen genom den närliggande parken vilket gett hela området ett stort lyft. Gång- och cykelvägen har förbättrats och snyggats till så att den korta promenaden ska bli så trevlig och tillgänglig som möjligt. Parkeringen och gång- och cykelvägen kommer att snöröjas och sandas, vilket inte skett tidigare. Det fattas i dagsläget parkeringsplankor på parkeringen och de kommer att sättas upp inom kort.

Ytterligare förbättringar till våren
En del av den gamla grunden, av Schenströmshuset som brann upp 1998, är återuppbyggd strax nedanför parkeringen. Till våren kommer vi att sätta upp en informationsskylt som berättar om historien kring Schenström där. Vi kommer även att så gräs och snygga till ytterligare i parken när årstiden tillåter det.