Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Inför att vi alla än mer än tidigare ska lyfta barns rättigheter, vilket tydliggörs i att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020, så vill vi som kommun också lyfta upp barns rätt till ett tobaksfritts liv. En del av det arbetet har varit att A non smoking generation kom och hade en föreläsning om hur tobaksbruk och tobaksproduktion påverkar inte bara den egna hälsan utan också andras hälsa för högstadie och gymnasieelever den 12 november. Viktigast är dock vad du som förälder och vårdnadshavare gör, säger och står för när det gäller tobaksbruk. Behöver du eller någon du känner stöd för att sluta med tobak finns mer information att få på 1177.se och slutarokalinjen.se

Närbild på en cigarett.