Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Gävle kommun utträder ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg 1 januari 2020. Det innebär att förbundets uppdrag övergår till att förvalta ingångna gällande avtal.

Gävles utträde innebär också att medlemskommunerna nu själva tar över upphandlingsansvaret för nya upphandlingar från och med 1 januari 2020 oavsett belopp.

Medlemskommunerna i Hälsingland har under hösten 2019 påbörjat ett arbete med att bygga upp egna inköps-/upphandlingsorganisationer för att fortsättningsvis kunna göra sina egna upphandlingar. När vi bedömer att det är fördelaktigt kommer Hälsingekommunerna att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören. Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.

Hur påverkar det mig som nuvarande/potentiell leverantör?
• Du som är avtalsleverantör påverkas inte, beställningar och leveranser sker som vanligt tills avtalet löper ut.
• Du som vill se vilka upphandlingar som är på gång gör det via webbplatsen www.inkopgavleborg.se precis som tidigare.
• Du som vill lämna anbud i en upphandling gör det via webbplatsen www.inkopgavleborg.se precis som tidigare.

För mer information om avtal och upphandlingar:
Katja Bohman, inköpssamordnare katja.bohman@bollnas.se, tfn 0278 – 253 29
Carl-Göran Eriksson, projektledare carl-goran.ericsson@soderhamn.se, tfn 076-820 11 65