Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Det har kommit till vår kännedom att det florerar påståenden i sociala medier om att Bollnäs kommun inte arbetar med matsvinn. Vi har arbetat med matsvinn i skolköken sedan mars 2018. 

Kostenheten arbetar med att minska matsvinnet enligt de globala målen Agenda 2030, nationellt genom uppdrag från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket samt lokalt på uppdrag av Teknik- och fritidsnämnden. Redan 2017 gav Teknik- och fritidsnämnden kostenheten i uppdrag att kartlägga matsvinnet i förskolor, skolor och inom äldreomsorgen.

Under 2018 gjorde kostenheten mätningar av matsvinnet från skolmatsbuffén på tre skolor. Underlaget i mätningarna låg till grund till en handlingsplan som togs fram i samarbete med utbildningskontoret under våren 2019. Nu under hösten implementerades arbetet med matsvinn i alla kommunens kök.

Hur vi arbetar med matsvinn

  • Vår kökspersonal visualiserar hur mycket, eller lite, mat som slängs genom att skriva upp mängden matsvinn på skyltar i matsalarna. Genom att både visa upp den totala mängden matsvinn i kilo och vad det blir i gram per person blir informationen lätt att ta till sig för eleverna. Det är också ett önskemål från eleverna att vi ska visa matsvinnet på det sättet.

  • Kökspersonalen har matråd tillsammans med pedagoger och elever på skolorna för att eleverna ska få känna delaktighet och påverka maten genom att lämna sina synpunkter, exempelvis om det är en särskilt maträtt som de inte gillar. Under matråden pratar de även om miljön i matsalen, och allt annat runt själva matsituationen – allt för att göra lunchen så trivsam som möjligt.

  • Kostenheten har två testkök där de provlagar nya maträtter en till två gånger i veckan. Rätterna serveras sedan och eleverna får lämna sina synpunkter. Om den nya maträtten inte faller eleverna i smaken är det en fördel att den bara serverats i två kök och inte i samtliga. Om rätten gör succé kan den komma att bytas ut mot en annat rätt i skolmatsedeln som eleverna inte gillar lika mycket och som det slängs mer av.

  • Personalen uppmanas att tänka till vid inköp, tillagning och vid hantering av livsmedel och mat för att på så sätt minska onödigt matsvinn.

  • Personalen tar tillvara på och serverar mat som blivit över som extra rätter i buffén.

Vi på Bollnäs kommun har jobbat engagerat med att minska matsvinnet under 2019 och kommer fortsätta med det. Några mål vi har under 2020 är att fortsätta jobba med digitalisering av matsvinn, fortsätta jobba med de åtgärder som getts som förslag i den politiskt godkända handlingsplanen samt ge ut ett praktiskt verktyg med tips för hur vi ska fortsätta att minska matsvinnet.

matsvin

Tidigare nyheter om vårt arbete med matsvinn
Arbetet för att minska matsvinn är igång
Arbetet för att minska matsvinnet fortsätter