Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Ännu ett år går mot sitt slut och vi ser tillbaka på ett år där Bollnäs fortsätter att växa och utvecklas. Vi bygger Sveriges bästa resecentrum och nyetableringarna fortsätter att strömma till Bollnäs. Vi bygger två nya förskolor och vi rekryterar fler behöriga lärare än tidigare till våra skolor och förskolor. En undersökning bland våra brukare i äldreomsorgen visar att de flesta är nöjda med den vård som ges.

Eftersom allt fler vill flytta hit, och allt fler vill bo kvar, möter vi efterfrågan av tomter genom att möjliggöra för ett nytt villaområde på Ren. Årets positiva budgetresultat visar att vi är en kommun med god ekonomi. Det positiva resultatet medför att vi kan finansiera satsningar och investeringar framöver. Nu rustar vi för framtiden - allt för att långsiktigt och hållbart fortsätta utveckla Bollnäs!

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar kommunledningen

hälsning kommunledning

 

Dela på Facebook