Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Barnkonventionen blev svensk lag från och med årsskiftet. Att Sverige infört den nya barnkonventionen som lag visar tydligt att barn är egna individer med egna rättigheter som måste tas på allvar och respekteras av alla vuxna runt omkring dem. Men vad innebär det egentligen?

Tre saker är särskilt viktiga när barnkonventionen blir svensk lag:

  • Barns rättigheter måste integreras i centrala politiska beslutsprocesser för att Sverige ska kunna utvecklas på ett socialt hållbart sätt och leva upp till målen i Agenda 2030 som antagits av FN.
  • Kompetensen måste stärkas hos vuxna som arbetar med barn, för att de ska kunna upptäcka och möta barn som far illa.
  • Barn måste få ökade kunskaper om sina rättigheter och vuxenvärlden måste i större utsträckning möjliggöra för barn och unga att vara delaktiga och involveras i beslut som rör dem.

barnombudsmannen.se finns bra information i form av frågor och svar där du kan fördjupa dig mer i ämnet.