Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

I februari startar vi en helt ny form av förskola i Bollnäs. ”Förskola på tur” ska ge femåringar i Hamreområdet en god förberedelse inför starten i förskoleklass. Vi vill förbättra barnens svenskkunskaper, främja integrationen och öka möjligheten till goda skolresultat senare under skoltiden samt möjliggöra för barnen att få upptäcka saker utanför sin vardagliga förskolemiljö. Som en bonus frigör satsningen platser på de ordinarie förskolorna vilket öppnar upp för alla yngre barn som står på tur att få en plats i förskolan.

Liknande verksamhet bedrivs redan framgångsrikt i flera kommuner, och har blivit populärt bland både barn och föräldrar. I Bollnäs gör vi vår egen lösning utifrån våra behov.

– Det här känns som en jättebra satsning. Barn och utbildningsnämnden tar beslut om Förskola på tur vid sitt sammanträde på tisdag den 14 januari, säger barn och utbildningsnämndens ordförande Åsa Äng Eriksson (M).

En buss med personal från förskolorna kommer dagligen att hämta upp ett femtiotal femåringar från Hamreområdets fyra förskolor, för att sedan bussa iväg dem till olika aktiviteter runtom i kommunen. De kommer att tillbringa sina dagar i allt från olika föreningslokaler till kulturhuset, Fritidsbanken, något grönområde, hos världsarvspedagogen eller i någon annan förskola.

Vi satsar 1,5 miljoner kronor på ”Förskola på tur” med pengar för flyktingmottagande och integration. Utöver det tillkommer även den ordinarie skolpengen och eventuellt även ett statsbidrag på 150 000 kronor. Satsningen kommer att pågå mellan februari i år fram till midsommar, för att sedan utvärderas.

Bild på pedagoger och barn på utflykt