Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

 SCB publicerar definitiva befolkningsuppgifter för 2019 den 20 februari.

Invånarantalet har under 2019 preliminärt minskat med 104 personer till 26 887 personer. År 2018 ökade invånarantalet med 73 personer.

Antalet födda är 298 och det är färre än året före men fler än åren dessförinnan
Antalet döda är 308 och det är något färre än förväntat utifrån invånarnas åldersstruktur och beräknade medellivslängd
Antalet inflyttade är 1 011 och det är väsentligt färre än de senaste åren
Antalet utflyttade är 1 108 och det är ungefär som medelvärdet för de senaste sex till åtta åren

Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst med anledning av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände sedan nedåt och 2017 slutade på minus 11 personer. Under 2018 ökade invånarantalet fram till juli, men sedan dess har invånarantalet sjunkit varje kvartal. Jämfört med tidigare perioder är det framförallt inflyttningen som minskat.

Antalet födda under 2018 (327) var det högsta sedan början av 90-talet. Födelsetalet 2018 var också väsentligt högre än rikssnittet, 2,27 jämfört med 1,75. 2019 är antalet födda (298) inte lika högt som 2018, men födelsetalet är ändå en bit över rikssnittet.

Det som bidrar till att invånarantalet minskar 2019 är att en del av de som flyttat hit de senaste åren nu flyttar härifrån. Att en andel av de som flyttar in ett år flyttar vidare kommande år har vi sett tidigare. Men i och med att inflyttningen varit väldigt stor några år, så ser vi rekyleffekten av detta nu. Förhoppningsvis kommer detta att stabiliseras inom något år och vi kommer ha ett flyttnetto som är positivt.

Tabeller med utvecklingen för Bollnäs år 2019 samt ett antal år tillbaka

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tel 0278-251 43