Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

I arbetet med att bygga Sveriges bästa resecentrum har vi hittills anpassat arbetet på ett sätt som gjort att vi inte behövt stänga av Järnvägsgatan. Men från och med måndag kommer vi att behöva stänga av Järnvägsgatan för genomfart eftersom vi behöver utföra ledningsarbeten. Vi börjar med att stänga av den södra delen enligt de röda markeringarna på kartan.

Karta över resecentrumområdet

Om du går eller cyklar söderifrån kan du ta dig till stationshuset och bussplanen via den gula markeringen. Orange markering visar var du kan ställa din cykel under byggtiden.

Går det att åka bil till stationshuset?
Alla fordon som behöver komma fram till stationshuset kommer att kunna åka in till området norrifrån. Vi kommer succesivt att arbeta oss norrut utmed Järnvägsgatan. När vi är klara i den södra delen kommer vi att stänga av den norra delen av området och samtidigt öppna upp så att du kan åka in till stationshusområdet från södra hållet istället.

Vår ambition är att arbetet ska kunna utföras så smidigt som möjligt så att du som behöver ska kunna komma fram till stationshusområdet på ett säkert och bra sätt.

Hur länge är Järnvägsgatan stängd för genomfartstrafik?
Vi kan inte säga exakt men flera månader framöver är genomfartstrafik inte möjlig utmed Järnvägsgatan. Vi hänvisar därför till andra gator såsom Odengatan eller Nygatan. Det kommer att finnas skyltar uppsatta som ska leda dig som trafikant rätt.

Vi förstår att det kan kännas besvärligt ett tag, men det kommer att bli riktigt bra när Sveriges bästa resecentrum står färdigt.