Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat att våra riktlinjer och rutiner som syftar till att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier uppfyller kraven enligt diskrimineringslagen.

DO genomförde år 2017/2018 en tillsynsinsats riktad mot kommuner och landsting med syfte att säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Under den tillynen uppmärksammades brister i Bollnäs kommuns riktlinjer och rutiner vilket innebar att DO skulle göra en uppföljande tillsyn. Vi lämnade in våra riktlinjer gällande diskriminering och kränkande särbehandling inklusive blankett för anmälan, vår arbetsmiljöpolicy samt diverse material som kan användas av chefer som stöd i det förebyggande och främjande arbetet.

 DO har nu beslutat att våra rutiner och riktlinjer uppfyller kraven enligt diskrimineringslagen och har avslutat ärendet.