Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning som riktades till alla elever som går andra året på gymnasiet i kommunerna i Gävleborgs län. I den undersöktes elevernas inställning till tobak, alkohol och narkotika. Undersökningen visar bland annat att andelen elever som storkonsumerar alkohol i Bollnäs kommun har ökat sedan tidigare mätningar. Varför det är så behöver vi utforska mer. Däremot är det glädjande att andelen elever som röker varje dag i kommunen har sjunkit sedan förra undersökningen. Det är toppen!

Vi vill rikta ett stort tack till alla elever som svarade på undersökningen – utan era svar skulle vi inte ha en susning om hur det ser ut i kommunen när det gäller dessa frågor! Tack!