Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Ska du börja studera, arbeta vara föräldraledig eller arbetssökande? Har du separerat eller flyttat ihop med någon? Ändrat inkomst? Vi har gjort det enklare för dig genom att bygga e-tjänster just för dessa ändamål. E-tjänsterna hittar du på minasidor.bollnas.se.

Inkomstförfrågan: Du betalar en avgift för att ha dina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket du ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak maxtaxa. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år. Vid ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden är du skyldig att snarast anmäla ändringen till oss.

Med e-tjänsten blir det enklare att fylla i inkomstförfrågan på rätt sätt. Kom ihåg att du behöver bifoga underlag om ni inte kommer upp i maxtaxan som styrker de uppgifter du anger (till exempel lönespecifikation, anställningsavtal, beslut, intyg).
Till e-tjänsten Inkomstförfrågan

Delad faktura: Används av dig som vårdnadshavare med gemensam vårdnad av barnet/barnen men inte bor ihop, och där båda använder förskole-/fritidsplatsen. I e-tjänsten kan du och den andra vårdnadshavaren anmäla att ni vill ha delad faktura. I e-tjänsten går det även att avsluta delad faktura.
Till e-tjänsten Delad faktura

Ändrat omsorgsbehov: Används när barnets vistelsetid ändras från till exempel hel- till deltid.
Till e-tjänsten Ändrat omsorgsbehov

För att kunna använda e-tjänsterna behöver du en e-legitimation, som till exempel BankID eller mobilt BankID. Du kan logga in med din mobiltelefon, dator eller surfplatta. Det blir också enklare för dig att följa ditt ärende när du vill samt se status för dina inskickade ärenden.

Dela på Facebook