Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Är du kanske en förälder som separerat och vill få till ett bättre samarbete om de gemensamma barnen eller vill du veta hur du på ett tidigt stadium kan upptäcka att en ungdom missbrukar narkotika? Hur är det att vara utsatt för våld? Våra populära lunchföreläsningar fortsätter under våren. Varmt välkommen!

Våra lunchföreläsningar är kostnadsfria. Ingen föranmälan krävs.

Tidiga tecken på drogmissbruk hos ungdomar
Onsdag 5 februari klockan 11.45-12.30.
Vi berättar om hur du som förälder eller annan vuxen på ett tidigt stadium kan upptäcka att en ungdom eller ung vuxen missbrukar narkotika.
Lokal: Peter Stormaresalen på Kulturhuset
Föreläsare är alkohol- och drogterapeuterna Linn Åkergren och Ida Lans från Beroendecentrum i Bollnäs.

Föräldraskapsutbildning – Barn i föräldrars fokus (BiFF)
Onsdag 19 februari klockan 11.45-12.30.
Kom och få information om Barn i Föräldrars Fokus, BIFF, som är en kurs för föräldrar som har separerat och vill få till ett bättre samarbete om de gemensamma barnen. Kursen är främst utformad för dig som har dina barn boende hos dig eller som har umgänge med dem. Målsättningen med BIFF är att ge dig som förälder hopp, synliggöra barns behov och situation och arbeta med frågan ”Vad kan du som förälder göra för att underlätta för ditt barn?”
Föreläsare är familjerådgivare Malén Sörfelth och familjerättssekreterare Lena Persson.
Lokal: Ida Kristinasalen på Kulturhuset.

Hur påverkas anhöriga och vänner till personer som har problem med alkohol/droger/spel eller andra beroenden?
Vilket stöd finns i Bollnäs för anhöriga till någon som har sådana problem?
Onsdag 11 mars klockan 11.45-12.30
Föreläsare är alkohol- och drogterapeuterna Anki Persson och Rolf Wikstrand.
Lokal: Ida Kristinasalen på Kulturhuset.

Våld i nära relation ur tre olika perspektiv (INSTÄLLT)
Våld i nära relation ur tre olika perspektiv – barn som upplevt våld i familjen, våldsutsatt vuxen och våldsutövande vuxen. Hur vanligt är det och vilket stöd finns att få i Bollnäs? Föreläsningen kommer även att beröra våld i hederskulturer.
Onsdag 25 mars klockan 11.45-12.30
Föreläsare är familjebehandlare Shida Kinuka, Lotta Norell och Janne Sundin från öppenvården.
Lokal: Ida Kristinasalen på Kulturhuset.

Dela på Facebook