Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Bollnäs kommun delar ut fem olika priser och ett stipendium varje år.

Elitidrottspris: Utdelas till person eller lag som under det senaste året gjort uppmärksammade och förtjänstfulla insatser inom elitidrotten.
Föreningsledarpris: Utdelas till föreningsledare som gjort förtjänstfulla, ideella insatser inom barn/ungdomsverksamhet eller annan föreningsverksamhet.
Årets förening: Priset utdelas till förening i Bollnäs kommun som genom sin verksamhet tillfört samhället och invånarna nyttigheter och föredömen, socialt, kulturellt och/eller idrottsligt.
Kulturpris: Utdelas till person för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.
Kulturstipendium: Utdelas till person för utbildning och utveckling inom kulturområdet.

Ansökan och förslag till pristagare/stipendiater skall vara kulturenheten tillhanda senast den 15 mars. Välkommen med ansökan och/eller förslag till Bollnäs kommun, kulturenheten, 821 80 Bollnäs eller via e-post: catharina.ingvarsson@bollnas.se.

Upplysningar lämnas av Catharina Ingvarsson på telefonnummer 0278-253 88 eller Mats Hägglund på telefonnummer 0278-251 37.