Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Eleverna på Arbrå skola, Alirskolan, Kilafors skola och Lust & Lära kommer under nästa vecka att få lära sig mer om alla människors lika värde, rätten att få älska vem man vill, barnkonventionen, samtyckeslagen och grooming.

Temaveckan Kärleken är fri anordnas för att synliggöra barn och ungdomars rättigheter till ett liv fritt från våld, hot och övergrepp. Att inte fritt få välja vem man vill vara ihop med eller inte fritt få välja utbildning, fritid eller vänner inskränker på dina rättigheter som människa. Temaveckan är en viktig del i vårt arbete att visa eleverna att alla har samma rättigheter, alla har rätt att själv välja sitt eget liv och att ha rätt att älska den de vill

Exempel på aktiviteter under temaveckan Kärleken är fri

  • Ewah Pettersson, Antivådsstrateg på Bollnäs kommun och en representant från Länsstyrelsen ska prata om hedersrelaterat våld. Var den som är utsatt kan vända sig och vem som kan hjälpa om du känner oro för en kompis.
  • Kommunpolis Helena Sundberg och Brottsofferjouren ska prata med ungdomarna om samtyckeslagen, grooming och sociala medier.
  • Lotta Norell och Shida Kinuka från öppenvården i Bollnäs kommun berättar om vilken hjälp och stöd de erbjuder ungdomar.
  • Korridorhäng med bland annat kondomhjul och frågesport.
  • Standupshowen ”ingen ko på isen” med komikern Kadir Meral.

 

Torsdag 13/2 anordnar Bollnäs Pride en öppen föreläsning för allmänheten om Heder, rättigheter och kulturkrockar! Föreläsare är Åsa Nordin, utbildare på Qvalidea. Välkommen till folkhögskolans aula klockan 18:00! Föreläsningen pågår fram till klockan 19:30.

Temaveckan Kärleken är fri är ett koncept som startats av Rädda barnen och anordnas i ett samarbete mellan skolorna, socialtjänst och öppenvård i Bollnäs kommun, Bollnäs Pride, frivilligorganisationer, Polisen, BRÅ och Länsstyrelsen. Vi vill gemensamt visa för barn och ungdomar i Bollnäs kommun att vi arrangörer alla står enande i frågan om barn och ungdomars rättigheter till ett liv fritt från våld, hot och övergrepp. Vi arbetar utifrån barnkonventionen.