Har du frågor om Covid-19?

Om ditt barn blivit erbjuden plats på en kommunal skola, Edenskolan eller Fri att Växa – Växsjö Byskola kan du nu se ditt barns skolplacering i Skolplatsen.. Logga in på Skolplatsen med ditt bankID så får du ett snabbt besked.

Barn som idag går på en F–9-skola och inte valt annan skola, har fortsatt placering där även i årskurs 7.

Om du av någon anledning inte fått något besked, hör av dig till utbildningskontoret så hjälper vi dig.

Barn som blivit antagen på någon av de övriga fristående skolorna får besked direkt från skolan.