Har du frågor om Covid-19?

Plattan och gavelväggarna på den nya dockningshallen är gjutna och just nu håller vi på att resa limträstommen. Nästa steg är att resa resten av stommen och arbeta med fler ledningsarbeten på området. Bland annat lägger vi inom de närmaste veckorna fjärrvärmen som ska förse området med markvärme.

Limträstommen är på plats

Läs mer om Sveriges bästa resecentrum.