Har du frågor om Covid-19?

Varje år genomför Socialstyrelsen en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Från mitten av mars får cirka 220 000 äldre personer enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Resultat från brukarundersökningen 2019