Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Vi vill uppmana dig som planerar att bygga under sommaren, där bygglov eller anmälan krävs, att lämna in ansökan/anmälan så snart som möjligt för att kunna få ett beslut innan byggsäsongen är här. Enligt lag inte längre påbörja ett bygge på egen risk, trots att du fått ett bygglov och startbesked. Du måste vänta överklagningstiden ut innan du påbörjar byggnationen, vilket ger en fördröjning på cirka 4 veckor.