Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Varje år genomför vi en undersökning för att ta reda på vad du som vårdnadshavare tycker om våra utbildningsverksamheter. Enkätsvaren hjälper oss i vårt kvalitets- och förbättringsarbete genom att visa vad vi kan bli bättre på. Enkätundersökningen genomförs mellan 2–22 mars. Du som vårdnadshavare hittar inloggningsuppgifter till enkäten via Unikum. Om du har barn i förskola finns informationen även på förskolan. Alla enkäter görs digitalt och svaren är anonyma. Enkäterna finns översatta till arabiska samt somaliska.