Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Nästa vecka börjar ombyggnationen av stationshuset på resecentrum. Det innebär att Pressbyrån, från och med fredag eftermiddag, tillfälligt flyttar sin verksamhet till lokaler i moduler vid Brogatan i höjd med Tingshustorget. Pressbyrån kommer att finnas i de tillfälliga lokalerna fram till att ombyggnationen av stationshuset är helt klar, vilket beräknas till årsskiftet. Se gul markering på bilden nedan.

Väntsalen kan nyttjas under hela byggtiden. In- och utgång är på sidan mot perrongen. Toaletten i anslutning till väntsalen kommer att byggas om och öppnar igen första maj.

Läs mer om ombyggnationen av stationshuset.

Vi flyttar avspärrningarna
För dig som tar dig till fots eller med cykel till resecentrum vill vi berätta att vi flyttar avspärrningarna runt området för att kunna komma vidare i arbetet med byggnationen av Sveriges bästa resecentrum. För att ta dig till bussar och tåg kan du passera Järnvägsgatan vid Brogatan och vid Älggatan som tidigare och följa stängslet. Se grön markering på bilden nedan.

Läs mer om Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs.

Bild över avstängningar och Pressbyråns tillfälliga lokaler