Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

8 mars är det den internationella kvinnodagen vilket är en dag som handlar om att kvinnor ska kunna delta i samhället på samma villkor som män. I år lyfter vi särskilt frågan om våld i nära relationer. Den politiska plattformen arbetar mot en nolltolerans mot våld.

Kvinnor är den grupp som i störst andel drabbas av våld i nära relationer. Vad är då våld i nära relation? Det kan handla om att begränsa livsutrymmet genom att exempelvis inte få tillgång till pengar, inte få klä sig som man vill, att inte få uttrycka sig och säga sin mening, att inte få träffa sina vänner, att bli utsatt för sexualiserat våld eller att blir slagen.

2018 var andelen kvinnor i Gävleborgs län som utsattes för våld i 17 %. Om du känner någon som eller misstänker att någon är utsatt för våld - eller om du själv är i en sådan situation  - så finns det hjälp att få. Läs mer om var du kan vända dig för att få hjälp

Vad är våld?
Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill. (Per Isdal, Meningen med våld. 2001)

våld webb