Har du frågor om Covid-19?

Pressmeddelande i samband med Bollnäs kommunfullmäktiges sammanträde 30 mars 2020:

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning av covid-19 i Sverige är mycket hög. För att undvika smittspridning har en stor mängd offentliga arrangemang som samlar många människor nu ställts in, även gymnasie- och vuxenutbildning har övergått till distansundervisning. Människor över 70 år bedöms som riskgrupp och rekommenderas att minimera sina sociala kontakter.

I dagsläget vet vi inte hur länge dessa olika restriktioner och rekommendationer kommer att gälla och vi vet heller inte om det kommer att införas ytterligare restriktioner. Hela samhället påverkas av detta virusutbrott och det arbete som görs för att förhindra en allt för stor och samtida smittspridning i Sverige.

Samtidigt är det viktigt att vi alla hjälps åt för att samhällsfunktionerna ska kunna fortsätta att fungera. Många frågor kan i ett sånt här läge vänta med att behandlas politiskt, men en del frågor fordrar politiska beslut. Därför behövs åtgärder vidtas för att den folkvalda församlingen i Bollnäs kommun fortsatt ska kunna fatta beslut där det är nödvändigt.

De politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige har därför enats om att endast närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden med hälften av sina ledamöter. Detta innebär att 23 av kommunfullmäktiges 45 ledamöter närvarar på sammanträdet. Sammanträde får genomföras med minst hälften av ledamöterna närvarande. Antalet närvarande ledamöter utifrån överenskommelsen utgår från vad som skulle blivit utfallet om valet 2018 handlat om att utse 23 ledamöter i fullmäktige.

Utifrån överenskommelsen närvarar partierna endast med antal ledamöter som följer nedan:

 Parti

Ordinarie antal  ledamöter 

 Tillfälligt antal ledamöter
 Socialdemokraterna   14
 Bollnäspartiet   7 3
 Moderaterna 4 2
 Miljöpartiet 1 0*
 Centerpartiet  5 3
 Liberalerna  4 2
 Vänsterpartiet  3  1
Kristdemokraterna 1 1
Sjukvårdspartiet 1 1
Sverigedemokraterna 5 3

*Då överenskommelsen leder till att Miljöpartiet tappar sin representation i kommunfullmäktige kommer ett (1) av de socialdemokratiska mandaten att besättas av Miljöpartiet. Detta görs för att garantera samtliga partiers representation i kommunfullmäktige.

Anledningen till denna överenskommelse är att se till att minska risken för smittspridning genom att så få personer som möjligt träffas, samtidigt som kommunfullmäktige även fortsättningsvis kan sammanträda och fatta beslut där så är nödvändigt. Enligt överenskommelsen kommer samtliga partier fortsatt att finnas representerade i kommunfullmäktige.

Överenskommelsen gäller kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars. Inför varje nytt sammanträde görs ett nytt avvägande.

Bollnäs den 20 mars 2020
Erika Engberg Gruppledare Socialdemokraterna
Benny Engberg Gruppledare Bollnäspartiet
Tommy Winqvist Gruppledare Moderaterna
Britt-Marie Rosenqvist Gruppledare Miljöpartiet
Bengt-Olov Renöfält Gruppledare Centerpartiet
Peter Nordebo Gruppledare Liberalerna
Maria Forssell Gruppledare Vänsterpartiet
Anders Bergsten Gruppledare Kristdemokraterna
Henrik Olofsson Gruppledare Sjukvårdspartiet
Fredrik Hellberg Gruppledare Sverigedemokraterna