Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Med anledning av covid-19 träffas kommunchefens beredningsgrupp kontinuerligt tillsammans med kommunala bolagschefer och förbund för att stämma av nuläget, samarbeta och samordna insatser för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

  • Bollnäs kommun och Bollnäs Bostäder gör tillsammans en insats för att nå ut med information till utrikesfödda om covid-19 och hur vi tillsammans kan minska smittspridningen i samhället. Bland annat översätts affischer till flera språk som sätts upp i bostadsområden, butiker med mera. Det finns också länkar samlade på bollnas.se till andra myndigheters översatta informationsmaterial. Vi sprider även översatt information till utrikesfödda via Arbetsmarknadsenheten.
  • Vi inventerar för närvarande anställda som har erfarenhet eller intresse att om läget förvärras tillfälligt kunna avlasta inom äldreomsorgen.
  • Eftersom vi är tillsynsmyndighet är vi extra noga med att i dialog säkerställa att restauranger, barer och caféer i vår kommun följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Bland annat att förhindra att trängsel uppstår i restauranger, krogar och caféer. 
  • Flera kommuner i landet med mycket fritidsboende har beslutat att på grund av covid-19 inte erbjuda omsorgsinsatser till kunder som tillfälligt vistas i kommunen (exempelvis fritidshus). Om du avser att besöka en annan kommun och har sådana behov, kontrollera vad som gäller i den kommunen. Det gäller främst kommuner som har ett högt turisttryck.

Vi följer fortsatt Regeringens beslut samt Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och direktiv. Vi har regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, MSB samt länets kommuner och andra berörda myndigheter.

Slutligen en vädjan från Bosse Wallbäcks, tf kommunchef i Bollnäs kommun:

Vi står inför påsken och jag vill åter igen påminna om att det är jag och du som kan göra skillnad för att minska smittspridningen i samhället:

o Stanna hemma om du är sjuk
o Tvätta händerna ofta och noga
o Begränsa dina fysiska kontakter
o Besök inte våra äldre och särskilt inte våra äldreboenden
o Undvik om möjligt resor

Till sidan om Covid-19