Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Vi vill be dig som behöver komma i kontakt med våra bygglovshandläggare eller vår tillsynshandläggare att, med anledning av covid-19, kontakta oss via e-post: samh.bygg@bollnas.se. Anledningen är att vi i så stor utsträckning som möjligt arbetar hemifrån och kan på bästa och snabbast sätt hjälpa dig om du använder e-post som kontaktväg. Det går självklart bra att ringa oss också men under något ändrade telefontider: måndag, onsdag, och torsdag klockan 10:00-11:30. Om du skickar e-post och ber oss ringa upp dig så gör vi det när som helst under kontorstid.

Tillsammans kan vi förhindra smittspridningen i samhället!