Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Vi stänger av en bit på Gundbovägen mellan klockan 07:00 och 17:00 på tisdag 14 april i höjd med Lövhagavägen. Anledningen är att Vattenfall AB behöver gräva i marken för att åtgärda ett elfel. Vi kommer att skylta vid båda infarterna till Gunbovägen (vid Växbovägen och vid Virvelvägen) om att vägen är avstängd.

Gunsbovägen