Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Det finns fortfarande skyddsutrustning i våra vård- och omsorgsverksamheter men lagret är begränsat, därför behöver vi hushålla med den skyddsutrustning vi har och inte använda den i fel situationer. Skyddsutrustning används vid alla tillfällen där det utifrån regelverk och riskbedömningar anses nödvändigt. Vi har tillsammans med övriga kommuner i länet, Vårdhygien och smittskyddsläkaren tagit fram tydliga rutiner för när skyddsutrustning ska användas. Vi har lagt stora beställningar på mer skyddsutrustning, men eftersom efterfrågan är stor i hela världen råder konkurrens. Vi är lovade material denna vecka och håller tummarna för att vi får vår utlovade leverans.

Stor hjälp från andra verksamheter
Vi har vi haft stor hjälp från Davidsgården som tillverkat skyddsvisir till vård- och omsorgspersonalen. Även Kulturenheten har tillverkat visirhållare i bibliotekets 3D-printer. Stort tack!

Till sidan om Covid-19