Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

SCB publicerar definitiva uppgifter för kvartal 1 den 12 maj.

Invånarantalet har under kvartal 1 preliminärt minskat med 53 personer till 26 835 personer. Motsvarande period i fjol minskade invånarantalet med 20 personer.

Antalet födda är 61 och det är färre än de senaste åren
Antalet döda är 89 och det är ungefär som förväntat utifrån invånarnas åldersstruktur och beräknad medellivslängd
Antalet inflyttade är 190 och det är väsentligt färre än de senaste åren
Antalet utflyttade är 215 och det är något färre än de senaste åren

Sedan mitten på 2018 är kommunen inne i en trend med minskat invånarantal och den trenden fortsätter första kvartalet år. Jämfört med tidigare perioder är det framförallt inflyttningen som minskar.

På grund av coronapandemin kommer antalet flyttande sannolikt att minska i år. Det gäller både inflyttande och utflyttande. Inflyttande från utlandet kommer att minska och det ser vi redan
under första kvartalet. Hur kommunens flyttnetto kommer utvecklas under året är mycket svårt att säga.

I bifogad fil finns tabeller med utvecklingen kvartal 1 ett antal år tillbaka samt en mycket osäker prognos för helåret.

 

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tel 0278-251 43