Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19? Nu gäller skärpta allmänna råd i Gävleborg!
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Har du barn i grundskolan eller gymnasiet? Det är dags att ansöka om skolskjuts och ersättning för elevresor i gymnasiet inför nästa läsår! Senast 31 maj behöver vi ha din ansökan. För elever som börjar årskurs 1 på gymnasiet vill vi ha din ansökan senast 1 augusti.

Du behöver endast ansöka om skolskjuts om barnet går i en annan skola än den kommunen anvisat, om barnet har växelvis boende, skolskjuts vid särskilda skäl eller om det finns en annan särskild omständighet. Ansökan om skolskjuts och elevresor behöver göras inför varje läsår.

Har du redan ett busskort från det här läsåret? I så fall ska du spara det. Vi gör så att det fungerar igen efter sommarlovet.

Mer information om skolskjuts i Bollnäs kommun
Blanketten för anökan om skolskjuts

Mer information om ersättning för elevresor
Blanketten för ansökan om ersättning för elevresor

En buss från X-trafik

Dela på Facebook