Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Föreningar i Bollnäs kommun kan räkna med att totalsumman för aktivitetsbidraget blir lika stor 2020 som 2019, ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade pågått som vanligt. Exakt hur fördelningen ska genomföras är inte helt klart. Tills vidare ska föreningarna registrera genomförda aktiviteter som vanligt.

Samma kommer att gälla för idrottsföreningarnas statliga Lok-stöd från RF-SISU.

Mer information får du av Mats Hägglund, fritidskonsulent på Bollnäs kommun. E-post: mats.hagglund@bollnas.se Telefon: 0278-251 37.